Verksamhet
Made in Sweden

Verksamhet

Med erfarenhet och passion som grund bygger VEAB effektiva lösningar inom värme och kyla med en särskild omtanke och ansvar för vår miljö.
Genom att utveckla, producera och marknadsföra teknikledande, hållbara och användarvänliga produkter strävar vi efter att uppfylla och överträffa kundens förväntningar.

Vårt starka kundfokus präglas av bästa serviceanda och hög tillgänglighet, vilket bidrar till att skapa enkelhet, trygghet och värde för både kunder och medarbetare.
Som en långsiktig och trygg partner för vår omgivning strävar vi efter att leverera kvalitet och hög tillgänglighet i allt vi gör.

Det är vårt team bestående av över 100 anställda som med engagemang och kompetens är nyckeln till våra framgångar och som formar VEAB som företag.
Den årliga omsättningen på över 200 miljoner SEK står som ett bevis på vårt starka fotavtryck på marknaden.

VEAB mer än bara ett företag. Det är en historia som startade i Hässleholm 1967 och som fortsätter att växa och inspirera genom kvalitet, passion och globalt engagemang.
Där vi en gång började som en lokal aktör sträcker vi nu våra vingar internationellt och levererar våra klimatlösningar till hela världen.
Vår förmåga att anpassa oss efter kundernas behov har gjort oss till en pålitlig partner för alla de som söker miljömedvetna och hållbara produkter inom kyla och värme.

Fabrik och kontor som ligger i Hässleholm, Sverige omfattar allt från utveckling, tillverkning, sälj och inköp till logistik och har under de senaste åren utökats i etapper och omfattar idag drygt 10 000 m².
Vi utvecklar och konstruerar produkter med utgångspunkt i kundernas behov och där vi lägger största möjliga fokus på kvalitet, hållbarhet, enkel installation/underhåll och säkerhet.

Vår produktion och tillverkning har en lång och stolt historia med kvalitet som främsta kännetecken. Vi är stolta över att producera våra produkter i Sverige där varje medarbetares hantverksskicklighet och yrkesstolthet säkrar produkter med hög kvalitet, finish och kundnöjdhet.
Produkterna som lämnar vår fabrik är resultatet av en gedigen kvalitetskontroll och en noggrannhet där bland annat 100% kvalitetssäkring av våra elektriska produkter är standard.

Vi strävar kontinuerligt efter att utöka och förbättra vårt produktsortiment, och idag producerar vi en mångfald modeller av kanalvärmare, kanalkylare, värmefläktar och avfuktare.
Våra produkter genomgår utveckling, konstruktion och tillverkning i Sverige, där vi sätter största möjliga fokus på kvalitet och säkerhet.

Våra kanalmonterade produkter integreras smidigt i ventilationssystem för olika användningsområden, så som kontor, butiker, industrier, sjukhus och båtar.
Produkterna kan anpassas efter kundens önskemål som till exempel EX-klassning, hög IP-klassning, värmeisolering mm. Effektmässigt spelar vi mellan några enstaka kW upp till flera tusen.

Vårt omfattande sortiment av värmefläktar och avfuktare har en lång och respekterad tradition inom den professionella byggsektorn. Vi levererar även värmefläktar inom sektorer som marin, offshore och kemi där tuffa miljöförhållanden så som korrosion och damm är vanligt förekommande.

VEABs kunder kan alltid lita på att de erhåller produkter som uppfyller högsta standard när det gäller prestanda, pålitlighet och hållbarhet.
Miljömedvetenhet är en annan viktig dimension av vår produktion och vi är måna om att minimera vår påverkan på miljön genom hela produktionsprocessen. Det inkluderar allt från användning av grön el, miljövänliga material, resurseffektiva tillverkningsmetoder och återvinningsåtgärder för att minska avfallet.
Våra produkter ger även möjlighet för våra kunder att minska sitt CO2 avtryck och därmed bidra till en mer hållbar värld.


Vårt mål är att tillverka produkter som är hållbara och samtidigt tillverkade med både respekt och hänsyn till vår natur och till kommande generationer.

Made in Sweden

Konstruktion/utveckling
All utveckling av nya produkter samt vidareutveckling av befintliga produkter görs i Hässleholm.
I en tid av ökat miljömedvetande är det avgörande att förvalta jordens resurser på ett intelligent sätt. Vi tar detta ansvar på allvar och har gjort det till en prioritet att lyssna på marknadens krav för att skapa produkter med hållbar design.

Våra produkter är inte bara resultatet av teknisk expertis utan också av en djup förståelse för de utmaningar och behov som våra kunder står inför. Vår utvecklingsavdelning bär på en omfattande och långvarig kunskap inom ventilationsbranschen och har dedikerat sig till att skräddarsy produkter som uppfyller och överträffar förväntningarna.

Tillverkning
Denna kännetecknas av ett rationellt flöde, hög automationsgrad och välutbildad personal. 
Automatiska robotar hanterar plåtbearbetning och förser samtliga produktionsgrupper med bearbetade plåtdetaljer i olika material, från rostfritt till lackerat. Monteringen görs i arbetsgrupper med detaljkontroll och elsäkerhetstester. Vi har en stor erfarenhet av både serieproduktion samt tillverkning av kundanpassade produkter.

Logistik
Leveransavdelningen som betjänar kunder i ett fyrtiotal länder har stor erfarenhet av både land- och flygtransporter samt även hantering av specialpackat gods. Frekventa produkter lagerhålls för en hög servicegrad och kundorderstyrda produkter samt anpassade produkter levereras med korta ledtider.

FAQ

Läs de svaren på de vanligaste frågorna nedan.

 • Så här fungerar en kanalvärmare

  En kanalvärmare är en apparat som används för att värma upp luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att använda elektrisk energi för att generera värme i värmeelement placerade inuti kanalen eller röret.

  När ström appliceras på värmeelementen genererar de värme, vilket överförs till den omgivande luften eller vätskan som passerar genom kanalen. Denna process värmer upp luften eller vätskan när den rör sig genom systemet och resulterar i en ökad temperatur på den passerande massan.

  Kanalvärmare är vanligtvis en del av uppvärmnings- och ventilationssystem där de används för att värma upp luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att värma upp vätskor i industriella processer.

  Genom att effektivt omvandla elektrisk energi till värmeenergi bidrar kanalvärmare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet för olika system och processer.

 • Så här fungerar en kanalkylare

  En kanalkylare är en apparat som används för att kyla ner luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att dra in varm luft eller vätska och leda den över kylspolar eller genom en kylvätska.

  När den varma luften eller vätskan kommer i kontakt med de kalla ytor eller det kalla kylvattnet överförs värmen från den varma luften eller vätskan till kylmediet genom värmeöverföring. Detta resulterar i att den omgivande luften eller vätskan kyls ner och får en lägre temperatur.

  Kanalkylare är vanligtvis en del av uppvärmnings-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC-system) där de används för att kyla ned luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att kyla ned processvätskor i industriella applikationer.

  Genom att effektivt avlägsna överskottsvärme bidrar kanalkylare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet och prestanda för olika system och processer.

 • Så här fungerar en värmefläkt

  En värmefläkt är en apparat som använder elektrisk energi för att generera värme och distribuera den till det omgivande utrymmet. Funktionen är relativt enkel men effektiv. En elektrisk värmeelement omvandlar elektrisk energi till värme när ström passerar genom det.

  När värmeelementet aktiveras genererar det värme, vilket sprids i den omgivande luften. En fläkt inne i värmefläkten cirkulerar denna varma luft och blåser den ut i rummet. På så sätt fördelas värmen jämnt över det omgivande utrymmet och höjer temperaturen.

  Värmefläktar kan vara utrustade med olika inställningar för att justera temperaturen och fläkthastigheten, vilket ger användaren kontroll över uppvärmningsprocessen.

  Denna enkla men effektiva teknologi gör värmefläktar till en populär och praktisk lösning för snabb uppvärmning i olika miljöer, både hemma och på arbetsplatsen.

 • Så här fungerar en kylfläkt

  En kylfläkt är en apparat som används för att avleda överskottsvärme från en enhet eller ett system genom att använda luftström för att kyla ned komponenterna. Denna process är grundläggande men mycket effektiv. Fläkten drar in omgivande luft och cirkulerar den över ytan på den enhet som behöver kylas.

  När den varma luften kommer i kontakt med fläktens rörliga delar ökar lufttrycket och hastigheten. Detta resulterar i att luften effektivt kyls ned när den passerar över enhetens yta.

  Värmen från den kylade luften överförs sedan till omgivningen, vilket sänker temperaturen på enheten och förhindrar överhettning. Fläkthastigheten kan justeras för att möta specifika kylbehov eller för att minimera ljudnivån.

  Genom att effektivt cirkulera luft och avleda överskottsvärme hjälper kylfläktar till att bibehålla enheters stabilitet och prestanda, särskilt i miljöer med höga krav på temperaturkontroll.

 • Så här fungerar en avfuktare

  En avfuktare är en apparat som används för att minska luftfuktigheten i ett rum eller en byggnad. Dess funktion är att dra in fuktig luft, kondensera fukten till vatten och avlägsna den från luften för att skapa en mer balanserad fuktighet.

  En typisk avfuktare använder en fläkt för att dra in luft från omgivningen och leda den över kylda ytor eller kondensatorer. När den fuktiga luften kommer i kontakt med dessa kalla ytor kondenseras fukten och omvandlas till vattendroppar. Dessa samlas sedan upp i en behållare eller leds ut genom en avloppsslang.

  Den avfuktade luften, nu mindre fuktig, passerar sedan genom enheten och återvänder till rummet. Genom denna process minskar avfuktaren effektivt luftfuktigheten och skapar en mer bekväm och hälsosam inomhusmiljö.

  Avfuktare är särskilt användbara i fuktiga miljöer som källare eller badrum, men kan också vara till nytta i andra områden där överskottsfuktighet är ett problem.

   

Begär offert!

Vi återkopplar inom kort per telefon eller e-post.

Jag vill att ni ringer mig
Offertförfrågan gäller:
Jag godkänner er Integritetspolicy