Hållbarhet
Made in Sweden

Hållbarhet

VEAB är inte bara ett företag; det är en drivkraft för förändring och hållbarhet.
Genom vårt engagemang för hållbara produkter har vi tagit ett stort steg mot en grönare framtid. Varje produkt vi skapar bär inte bara märket av kvalitet, utan också av ansvar gentemot vår planet.

På VEAB strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där varje anställd känner sig som en viktig del av företaget. Den gemensamma passionen för hållbarhet och innovation binder oss samman och skapar en positiv atmosfär.
Det är inte bara en arbetsplats; det är en plats där idéer frodas och där varje individ uppmuntras att växa och bidra till företagets framgång.

Vi vill även gärna sträcka ut en hjälpande hand till vårt samhälle.
Genom vårt stöd för lokala föreningar hoppas vi bli en del av den sociala väven, med fokus på att bygga ett starkt och hållbart samhälle. Vårt engagemang går även globalt, där vi stödjer internationella hjälporganisationer för att göra en verklig skillnad runt om i världen.

Våra produkter
VÅRA PRODUKTER

Vi arbetar för att skapa en hållbar framtid, och det återspeglas i varje produkt vi erbjuder inom värme och kyla.
Vår design och tillverkningsprocess fokuserar på att minimera resursanvändningen och optimera energieffektiviteten, vilket inte bara ger dig kostnadseffektiva lösningar utan också bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Vårt företagande
VÅRT FÖRETAGANDE

Passionen utgör hjärtat av vår verksamhet och är drivkraften bakom vår framgång.
Den motiverar oss att kontinuerligt överträffa förväntningar och leverera produkter och tjänster av exceptionell kvalitet till våra kunder.

Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra varje process i vår verksamhet.

Vår arbetsplats
VÅR ARBETSPLATS

Det är ingen tillfällighet att människor stannar länge hos oss.
Vi värnar om våra medarbetares välbefinnande och erbjuder en plats där de kan utvecklas både professionellt och personligt.

Vår arbetsplats är inte bara en anställning, det är en gemenskap där människor känner sig uppskattade och trivs.

Vårt samhällsansvar
VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

Vi tror på kraften i närheten och vet att små handlingar kan ha stor påverkan.
Därför stödjer vi kontinuerligt både lokala föreningar och verksamheter, men även ett antal större internationella hjälporganisationer.

Vi är övertygade om att förändringar som blir till det bättre på hemmaplan har en förmåga att ge positiv effekt över hela världen.

FN:s mål för hållbar utveckling

På VEAB stödjer vi FN:s mål för hållbar utveckling som om de vore våra egna.

God hälsa och välbefinnande

Jämställdhet

Hållbar energi för alla

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

Bekämpa klimatförändringarna

Fredliga och inkluderande samhällen

Genomförande och globalt partnerskap

FAQ

Läs de svaren på de vanligaste frågorna nedan.

 • Så här fungerar en kanalvärmare

  En kanalvärmare är en apparat som används för att värma upp luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att använda elektrisk energi för att generera värme i värmeelement placerade inuti kanalen eller röret.

  När ström appliceras på värmeelementen genererar de värme, vilket överförs till den omgivande luften eller vätskan som passerar genom kanalen. Denna process värmer upp luften eller vätskan när den rör sig genom systemet och resulterar i en ökad temperatur på den passerande massan.

  Kanalvärmare är vanligtvis en del av uppvärmnings- och ventilationssystem där de används för att värma upp luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att värma upp vätskor i industriella processer.

  Genom att effektivt omvandla elektrisk energi till värmeenergi bidrar kanalvärmare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet för olika system och processer.

 • Så här fungerar en kanalkylare

  En kanalkylare är en apparat som används för att kyla ner luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att dra in varm luft eller vätska och leda den över kylspolar eller genom en kylvätska.

  När den varma luften eller vätskan kommer i kontakt med de kalla ytor eller det kalla kylvattnet överförs värmen från den varma luften eller vätskan till kylmediet genom värmeöverföring. Detta resulterar i att den omgivande luften eller vätskan kyls ner och får en lägre temperatur.

  Kanalkylare är vanligtvis en del av uppvärmnings-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC-system) där de används för att kyla ned luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att kyla ned processvätskor i industriella applikationer.

  Genom att effektivt avlägsna överskottsvärme bidrar kanalkylare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet och prestanda för olika system och processer.

 • Så här fungerar en värmefläkt

  En värmefläkt är en apparat som använder elektrisk energi för att generera värme och distribuera den till det omgivande utrymmet. Funktionen är relativt enkel men effektiv. En elektrisk värmeelement omvandlar elektrisk energi till värme när ström passerar genom det.

  När värmeelementet aktiveras genererar det värme, vilket sprids i den omgivande luften. En fläkt inne i värmefläkten cirkulerar denna varma luft och blåser den ut i rummet. På så sätt fördelas värmen jämnt över det omgivande utrymmet och höjer temperaturen.

  Värmefläktar kan vara utrustade med olika inställningar för att justera temperaturen och fläkthastigheten, vilket ger användaren kontroll över uppvärmningsprocessen.

  Denna enkla men effektiva teknologi gör värmefläktar till en populär och praktisk lösning för snabb uppvärmning i olika miljöer, både hemma och på arbetsplatsen.

 • Så här fungerar en kylfläkt

  En kylfläkt är en apparat som används för att avleda överskottsvärme från en enhet eller ett system genom att använda luftström för att kyla ned komponenterna. Denna process är grundläggande men mycket effektiv. Fläkten drar in omgivande luft och cirkulerar den över ytan på den enhet som behöver kylas.

  När den varma luften kommer i kontakt med fläktens rörliga delar ökar lufttrycket och hastigheten. Detta resulterar i att luften effektivt kyls ned när den passerar över enhetens yta.

  Värmen från den kylade luften överförs sedan till omgivningen, vilket sänker temperaturen på enheten och förhindrar överhettning. Fläkthastigheten kan justeras för att möta specifika kylbehov eller för att minimera ljudnivån.

  Genom att effektivt cirkulera luft och avleda överskottsvärme hjälper kylfläktar till att bibehålla enheters stabilitet och prestanda, särskilt i miljöer med höga krav på temperaturkontroll.

 • Så här fungerar en avfuktare

  En avfuktare är en apparat som används för att minska luftfuktigheten i ett rum eller en byggnad. Dess funktion är att dra in fuktig luft, kondensera fukten till vatten och avlägsna den från luften för att skapa en mer balanserad fuktighet.

  En typisk avfuktare använder en fläkt för att dra in luft från omgivningen och leda den över kylda ytor eller kondensatorer. När den fuktiga luften kommer i kontakt med dessa kalla ytor kondenseras fukten och omvandlas till vattendroppar. Dessa samlas sedan upp i en behållare eller leds ut genom en avloppsslang.

  Den avfuktade luften, nu mindre fuktig, passerar sedan genom enheten och återvänder till rummet. Genom denna process minskar avfuktaren effektivt luftfuktigheten och skapar en mer bekväm och hälsosam inomhusmiljö.

  Avfuktare är särskilt användbara i fuktiga miljöer som källare eller badrum, men kan också vara till nytta i andra områden där överskottsfuktighet är ett problem.

   

Begär offert!

Vi återkopplar inom kort per telefon eller e-post.

Jag vill att ni ringer mig
Offertförfrågan gäller:
Jag godkänner er Integritetspolicy