Historia
Made in Sweden

Historia

Sedan vår grundning år 1967 har VEAB varit en drivande kraft inom värme och kyla för ett behagligare inomhusklimat. Med över femtio års erfarenhet har vi utvecklats till en pålitlig aktör som levererar innovativa och effektiva lösningar inom vårt område.

Vår historia präglas av engagemang för kvalitet, hållbarhet och kontinuerlig utveckling, vilket har gjort VEAB till en respekterad och ledande aktör inom klimatlösningar sedan våra tidiga dagar.

Hur det började

Gustav Bredvad-Jensen - grundare av Vittsjö Elvärmeindustri

År 1967 grundade Gustav Bredvad-Jensen Vittsjö Elvärmeindustri, som sedan vuxit och blivit en ledande aktör inom branschen.

Till en början bestod tillverkningen av elektriska kanalvärmare för svenska kunder inom ventilationsbranschen. Dessa elektriska kanalvärmare tillverkas än idag och där tekniska innovationer har utvecklat produkten.

Vårt produktsortiment har sedan succesivt utvidgats med fast monterade värmefläktar och därefter med portabla värmefläktar.
Den röda portabla värmefläkten är sedan länge ett välkänt inslag på byggarbetsplatser och andra platser där man vill ha en trygg och behaglig uppvärmning.

År 1974 flyttade företaget från Vittsjö till Hässleholm och i helt nybyggda lokaler var vi då redo för nästa steg i företagets utveckling.
Nya produkter som avfuktare och kanalvärmare för värme- och kylvatten utvecklades.

År 1997 bytte företaget namn till VEAB Försäljnings AB. Ytterligare ett namnbyte gjordes 2001 då vi blev VEAB Heat Tech AB.
Sedan dess har företaget fortsatt att utvecklas till en framstående och pålitlig aktör i branschen med produkter med höga kvalitetskrav och en hållbar design.

Vår produktkvalitet

Vår första kvalitetscertifiering fick vi redan 1996

Kvalitet har alltid varit vårt signum, och att dokumentera och certifiera vår höga kvalitetsstandard var en naturlig följd. Redan år 1996 erhöll vi vår kvalitetscertifiering ISO 9001, en milstolpe som bekräftar vår strävan efter att bibehålla och ständigt förbättra kvaliteten på våra processer.

En ytterligare betydelsefull milstolpe inträffade när vi certifierade vår verksamhet enligt ISO 14001.
Denna certifiering möjliggör en strukturerad och systematisk metod för att effektivt minska vår miljöpåverkan, vilket markerar vårt engagemang för hållbarhet som företag. Genom att arbeta på ett sätt som är både medvetet och ansvarsfullt strävar vi mot att vara en organisation som inte bara uppfyller höga kvalitetsstandarder, utan också tar aktivt ansvar för vår påverkan på miljön.

Våra certifieringar är inte bara erkännanden av våra prestationer, utan också en försäkran till våra kunder om att de kan lita på att våra produkter och processer håller högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi tar ansvar för vår planet.

Vårt arbete

Med över 50 år i branschen står vi starka och fortsätter att bana väg för framtiden.
Vårt engagemang för att ligga i framkanten av branschtrender och teknologiska framsteg driver oss att utforska nya idéer, processer och produkter.

Som Europaledare inom tillverkning av elektriska kanalvärmare är vårt fokus kvalitet och en anpassningsbar produktion för att möta varje kunds unika behov. Genom att prioritera hållbarhet och erbjuda överlägsen eftermarknadssupport strävar vi konstant efter att överskrida förväntningarna och leverera produkter av högsta standard.

FAQ

Läs de svaren på de vanligaste frågorna nedan.

 • Så här fungerar en kanalvärmare

  En kanalvärmare är en apparat som används för att värma upp luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att använda elektrisk energi för att generera värme i värmeelement placerade inuti kanalen eller röret.

  När ström appliceras på värmeelementen genererar de värme, vilket överförs till den omgivande luften eller vätskan som passerar genom kanalen. Denna process värmer upp luften eller vätskan när den rör sig genom systemet och resulterar i en ökad temperatur på den passerande massan.

  Kanalvärmare är vanligtvis en del av uppvärmnings- och ventilationssystem där de används för att värma upp luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att värma upp vätskor i industriella processer.

  Genom att effektivt omvandla elektrisk energi till värmeenergi bidrar kanalvärmare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet för olika system och processer.

 • Så här fungerar en kanalkylare

  En kanalkylare är en apparat som används för att kyla ner luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att dra in varm luft eller vätska och leda den över kylspolar eller genom en kylvätska.

  När den varma luften eller vätskan kommer i kontakt med de kalla ytor eller det kalla kylvattnet överförs värmen från den varma luften eller vätskan till kylmediet genom värmeöverföring. Detta resulterar i att den omgivande luften eller vätskan kyls ner och får en lägre temperatur.

  Kanalkylare är vanligtvis en del av uppvärmnings-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC-system) där de används för att kyla ned luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att kyla ned processvätskor i industriella applikationer.

  Genom att effektivt avlägsna överskottsvärme bidrar kanalkylare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet och prestanda för olika system och processer.

 • Så här fungerar en värmefläkt

  En värmefläkt är en apparat som använder elektrisk energi för att generera värme och distribuera den till det omgivande utrymmet. Funktionen är relativt enkel men effektiv. En elektrisk värmeelement omvandlar elektrisk energi till värme när ström passerar genom det.

  När värmeelementet aktiveras genererar det värme, vilket sprids i den omgivande luften. En fläkt inne i värmefläkten cirkulerar denna varma luft och blåser den ut i rummet. På så sätt fördelas värmen jämnt över det omgivande utrymmet och höjer temperaturen.

  Värmefläktar kan vara utrustade med olika inställningar för att justera temperaturen och fläkthastigheten, vilket ger användaren kontroll över uppvärmningsprocessen.

  Denna enkla men effektiva teknologi gör värmefläktar till en populär och praktisk lösning för snabb uppvärmning i olika miljöer, både hemma och på arbetsplatsen.

 • Så här fungerar en kylfläkt

  En kylfläkt är en apparat som används för att avleda överskottsvärme från en enhet eller ett system genom att använda luftström för att kyla ned komponenterna. Denna process är grundläggande men mycket effektiv. Fläkten drar in omgivande luft och cirkulerar den över ytan på den enhet som behöver kylas.

  När den varma luften kommer i kontakt med fläktens rörliga delar ökar lufttrycket och hastigheten. Detta resulterar i att luften effektivt kyls ned när den passerar över enhetens yta.

  Värmen från den kylade luften överförs sedan till omgivningen, vilket sänker temperaturen på enheten och förhindrar överhettning. Fläkthastigheten kan justeras för att möta specifika kylbehov eller för att minimera ljudnivån.

  Genom att effektivt cirkulera luft och avleda överskottsvärme hjälper kylfläktar till att bibehålla enheters stabilitet och prestanda, särskilt i miljöer med höga krav på temperaturkontroll.

 • Så här fungerar en avfuktare

  En avfuktare är en apparat som används för att minska luftfuktigheten i ett rum eller en byggnad. Dess funktion är att dra in fuktig luft, kondensera fukten till vatten och avlägsna den från luften för att skapa en mer balanserad fuktighet.

  En typisk avfuktare använder en fläkt för att dra in luft från omgivningen och leda den över kylda ytor eller kondensatorer. När den fuktiga luften kommer i kontakt med dessa kalla ytor kondenseras fukten och omvandlas till vattendroppar. Dessa samlas sedan upp i en behållare eller leds ut genom en avloppsslang.

  Den avfuktade luften, nu mindre fuktig, passerar sedan genom enheten och återvänder till rummet. Genom denna process minskar avfuktaren effektivt luftfuktigheten och skapar en mer bekväm och hälsosam inomhusmiljö.

  Avfuktare är särskilt användbara i fuktiga miljöer som källare eller badrum, men kan också vara till nytta i andra områden där överskottsfuktighet är ett problem.

   

Begär offert!

Vi återkopplar inom kort per telefon eller e-post.

Jag vill att ni ringer mig
Offertförfrågan gäller:
Jag godkänner er Integritetspolicy