Våra Certifieringar
Made in Sweden

Våra Certifieringar

Våra certifieringar är en bekräftelse på vår höga standard för kvalitetshantering och miljöledningssystem. Genom att uppfylla kraven i dessa internationellt erkända standarder visar VEAB sitt engagemang för att leverera lösningar, produkter och tjänster av hög kvalitet samtidigt som vi minimerar allas påverkan på miljön.

Våra certifieringar

ISO certifieringar

Våra certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 står som starka bevis på vårt engagemang för överlägsen kvalitets- och miljöledning.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som fokuserar på att säkerställa att våra processer uppfyller högsta standarder och överträffar kundens förväntningar.

ISO 45001 är den första internationella standarden som behandlar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Standarden erbjuder tydliga riktlinjer för alla branscher och riktar sig till företag som har ambitioner och önskningar om att utvecklas och göra sin arbetsmiljö till en tryggare och säkrare plats.

 

ISO 9001:2015 Certifikat
Ladda ner pdf

ISO 14001:2015 Certifikat
Ladda ner pdf

ISO 45001:2018 Certifikat
Ladda ner pdf

 

 

Våra produktcertifieringar

Som bevis på att våra produkter håller hög kvalitet och är säkra låter vi en tredje part att granska och godkänna dem enligt gällande standarder.

S-märke

 

S-märket är en europeisk symbol för säkerhet och innebär att produkten är testad och godkänd av tredje part. S-märkning innebär att produkten har provats mot gällande europeiska produktstandarder för att uppfylla produktsäkerhetskraven inom EU och Lågspänningsdirektivet. För att säkerställa att kraven uppfylls genomförs regelbundna externa kontroller av vår fabrik och verksamhet. VEAB:s val av partner för detta är  Intertek Semko AB. 

 

 

ATEX

En serie av VEAB:s elektriska rektangulära kanalvärmare är ATEX-godkända för att användas i EX-klassade miljöer.
För att säkerställa att kraven uppfylls genomförs regelbundna externa kontroller av vår fabrik och verksamhet. 
Våra Ex-klassade produkterna är testade och godkända av tredje part och VEAB:s val av partner för detta är Intertek.   
ATEX-direktivet är ett EU-direktiv som ställer krav på produkter i områden där det finns risk för explosiv atmosfär.

 

 

Vissa av våra kanalvärmare för värme- och kylvatten är hygiencertifierade enligt TÜV,

TÜV

TÜV fungerar som en ackrediterad och oberoende tredjepartsbedömning av certifieringar.
Vår prestigefyllda hygiencertifiering är resultatet av en granskning och verifiering av ett antal av våra produkter enligt den höga standard som TÜV står för.

Att erhålla TÜV-certifiering understryker vårt åtagande för kvalitet, tillförlitlighet och överensstämmelse med internationella normerFör våra kunder innebär detta att de kan lita på att våra produkter uppfyller de strängaste kraven och att de granskas av en respekterad och oberoende tredjepart.

Vi är stolta över att uppfylla dessa krav genom att leverera säkra och robusta produkter till kunder som kräver det allra bästa.

 

DNV

 

VEAB har en värmefläktar ROBUST V som är certifierade för att monteras på fartyg och i marina miljöer. Produkten är testad och godkänd av  tredje part och VEAB:s val av partner är DNV GL. För att säkerställa att kraven uppfylls genomförs regelbundna externa kontroller av vår fabrik och verksamhet.

FAQ

Läs de svaren på de vanligaste frågorna nedan.

 • Så här fungerar en kanalvärmare

  En kanalvärmare är en apparat som används för att värma upp luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att använda elektrisk energi för att generera värme i värmeelement placerade inuti kanalen eller röret.

  När ström appliceras på värmeelementen genererar de värme, vilket överförs till den omgivande luften eller vätskan som passerar genom kanalen. Denna process värmer upp luften eller vätskan när den rör sig genom systemet och resulterar i en ökad temperatur på den passerande massan.

  Kanalvärmare är vanligtvis en del av uppvärmnings- och ventilationssystem där de används för att värma upp luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att värma upp vätskor i industriella processer.

  Genom att effektivt omvandla elektrisk energi till värmeenergi bidrar kanalvärmare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet för olika system och processer.

 • Så här fungerar en kanalkylare

  En kanalkylare är en apparat som används för att kyla ner luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att dra in varm luft eller vätska och leda den över kylspolar eller genom en kylvätska.

  När den varma luften eller vätskan kommer i kontakt med de kalla ytor eller det kalla kylvattnet överförs värmen från den varma luften eller vätskan till kylmediet genom värmeöverföring. Detta resulterar i att den omgivande luften eller vätskan kyls ner och får en lägre temperatur.

  Kanalkylare är vanligtvis en del av uppvärmnings-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC-system) där de används för att kyla ned luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att kyla ned processvätskor i industriella applikationer.

  Genom att effektivt avlägsna överskottsvärme bidrar kanalkylare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet och prestanda för olika system och processer.

 • Så här fungerar en värmefläkt

  En värmefläkt är en apparat som använder elektrisk energi för att generera värme och distribuera den till det omgivande utrymmet. Funktionen är relativt enkel men effektiv. En elektrisk värmeelement omvandlar elektrisk energi till värme när ström passerar genom det.

  När värmeelementet aktiveras genererar det värme, vilket sprids i den omgivande luften. En fläkt inne i värmefläkten cirkulerar denna varma luft och blåser den ut i rummet. På så sätt fördelas värmen jämnt över det omgivande utrymmet och höjer temperaturen.

  Värmefläktar kan vara utrustade med olika inställningar för att justera temperaturen och fläkthastigheten, vilket ger användaren kontroll över uppvärmningsprocessen.

  Denna enkla men effektiva teknologi gör värmefläktar till en populär och praktisk lösning för snabb uppvärmning i olika miljöer, både hemma och på arbetsplatsen.

 • Så här fungerar en kylfläkt

  En kylfläkt är en apparat som används för att avleda överskottsvärme från en enhet eller ett system genom att använda luftström för att kyla ned komponenterna. Denna process är grundläggande men mycket effektiv. Fläkten drar in omgivande luft och cirkulerar den över ytan på den enhet som behöver kylas.

  När den varma luften kommer i kontakt med fläktens rörliga delar ökar lufttrycket och hastigheten. Detta resulterar i att luften effektivt kyls ned när den passerar över enhetens yta.

  Värmen från den kylade luften överförs sedan till omgivningen, vilket sänker temperaturen på enheten och förhindrar överhettning. Fläkthastigheten kan justeras för att möta specifika kylbehov eller för att minimera ljudnivån.

  Genom att effektivt cirkulera luft och avleda överskottsvärme hjälper kylfläktar till att bibehålla enheters stabilitet och prestanda, särskilt i miljöer med höga krav på temperaturkontroll.

 • Så här fungerar en avfuktare

  En avfuktare är en apparat som används för att minska luftfuktigheten i ett rum eller en byggnad. Dess funktion är att dra in fuktig luft, kondensera fukten till vatten och avlägsna den från luften för att skapa en mer balanserad fuktighet.

  En typisk avfuktare använder en fläkt för att dra in luft från omgivningen och leda den över kylda ytor eller kondensatorer. När den fuktiga luften kommer i kontakt med dessa kalla ytor kondenseras fukten och omvandlas till vattendroppar. Dessa samlas sedan upp i en behållare eller leds ut genom en avloppsslang.

  Den avfuktade luften, nu mindre fuktig, passerar sedan genom enheten och återvänder till rummet. Genom denna process minskar avfuktaren effektivt luftfuktigheten och skapar en mer bekväm och hälsosam inomhusmiljö.

  Avfuktare är särskilt användbara i fuktiga miljöer som källare eller badrum, men kan också vara till nytta i andra områden där överskottsfuktighet är ett problem.

   

Begär offert!

Vi återkopplar inom kort per telefon eller e-post.

Jag vill att ni ringer mig
Offertförfrågan gäller:
Jag godkänner er Integritetspolicy