Våra medlemskap
Made in Sweden

Våra medlemskap

Våra medlemskap relaterade till mänskliga rättigheter, miljö och hållbarhet är av avgörande betydelse för oss. Genom att vara en del av organisationer som UN Global Compact och Eurovent visar vi inte bara ett formellt åtagande utan strävar också efter att vara förebilder inom dessa områden.

Dessa medlemskap är mer än bara symboliska; de utgör en drivkraft för att integrera principer och ansvarstagande i våra verksamheter. Vi ser det som vår plikt att vara en positiv kraft för förändring och bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

EcoVadis

EcovadisEcoVadis är en erkänd standard för att bedöma hållbarhetsprestanda hos företag. Dess rating system utvärderar företag utifrån fyra huvudområden: miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbart inköp. Med över 85 000 företag världen över som har genomgått en EcoVadis-rating, har det blivit en ledande indikator för hållbarhetsengagemang.

Som en del av VEAB:s långsiktiga mål att bli ett av de mest hållbara företagen inom sin bransch, har vi valt att låta EcoVadis utvärdera vårt hållbarhetsarbete. Vid vår första utvärdering tilldelades vi en bronsmedalj, vilket placerar VEAB bland de bästa 35 % av alla företag som har bedömts av EcoVadis.

 

Eurovent

Eurovent

Eurovent är den europeiska branschorganisationen för inomhusklimat, processkylning och teknologier för livsmedelskylkedjan.
Dess medlemmar från hela Europa representerar över 1 000 företag, där majoriteten utgörs av små och medelstora tillverkare.
Eurovent spelar en central roll i att främja samarbete och innovation inom dessa branscher, samtidigt som den stöder medlemsföretagen
och arbetar för att säkerställa höga standarder och hållbara lösningar inom området.

UN Global Compact

UN Global Compact

 

VEAB har förbundit sig att stödja UN Global Compact och dess 10 principer som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Denna åtagelse innebär att VEAB aktivt arbetar för att främja och respektera dessa principer i alla sina verksamhetsområden.

Genom att följa Global Compacts riktlinjer strävar VEAB efter att vara en förebild för ansvarsfullt företagande och att bidra till en mer hållbar och etisk affärsmiljö.

FAQ

Läs de svaren på de vanligaste frågorna nedan.

 • Så här fungerar en kanalvärmare

  En kanalvärmare är en apparat som används för att värma upp luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att använda elektrisk energi för att generera värme i värmeelement placerade inuti kanalen eller röret.

  När ström appliceras på värmeelementen genererar de värme, vilket överförs till den omgivande luften eller vätskan som passerar genom kanalen. Denna process värmer upp luften eller vätskan när den rör sig genom systemet och resulterar i en ökad temperatur på den passerande massan.

  Kanalvärmare är vanligtvis en del av uppvärmnings- och ventilationssystem där de används för att värma upp luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att värma upp vätskor i industriella processer.

  Genom att effektivt omvandla elektrisk energi till värmeenergi bidrar kanalvärmare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet för olika system och processer.

 • Så här fungerar en kanalkylare

  En kanalkylare är en apparat som används för att kyla ner luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att dra in varm luft eller vätska och leda den över kylspolar eller genom en kylvätska.

  När den varma luften eller vätskan kommer i kontakt med de kalla ytor eller det kalla kylvattnet överförs värmen från den varma luften eller vätskan till kylmediet genom värmeöverföring. Detta resulterar i att den omgivande luften eller vätskan kyls ner och får en lägre temperatur.

  Kanalkylare är vanligtvis en del av uppvärmnings-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC-system) där de används för att kyla ned luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att kyla ned processvätskor i industriella applikationer.

  Genom att effektivt avlägsna överskottsvärme bidrar kanalkylare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet och prestanda för olika system och processer.

 • Så här fungerar en värmefläkt

  En värmefläkt är en apparat som använder elektrisk energi för att generera värme och distribuera den till det omgivande utrymmet. Funktionen är relativt enkel men effektiv. En elektrisk värmeelement omvandlar elektrisk energi till värme när ström passerar genom det.

  När värmeelementet aktiveras genererar det värme, vilket sprids i den omgivande luften. En fläkt inne i värmefläkten cirkulerar denna varma luft och blåser den ut i rummet. På så sätt fördelas värmen jämnt över det omgivande utrymmet och höjer temperaturen.

  Värmefläktar kan vara utrustade med olika inställningar för att justera temperaturen och fläkthastigheten, vilket ger användaren kontroll över uppvärmningsprocessen.

  Denna enkla men effektiva teknologi gör värmefläktar till en populär och praktisk lösning för snabb uppvärmning i olika miljöer, både hemma och på arbetsplatsen.

 • Så här fungerar en kylfläkt

  En kylfläkt är en apparat som används för att avleda överskottsvärme från en enhet eller ett system genom att använda luftström för att kyla ned komponenterna. Denna process är grundläggande men mycket effektiv. Fläkten drar in omgivande luft och cirkulerar den över ytan på den enhet som behöver kylas.

  När den varma luften kommer i kontakt med fläktens rörliga delar ökar lufttrycket och hastigheten. Detta resulterar i att luften effektivt kyls ned när den passerar över enhetens yta.

  Värmen från den kylade luften överförs sedan till omgivningen, vilket sänker temperaturen på enheten och förhindrar överhettning. Fläkthastigheten kan justeras för att möta specifika kylbehov eller för att minimera ljudnivån.

  Genom att effektivt cirkulera luft och avleda överskottsvärme hjälper kylfläktar till att bibehålla enheters stabilitet och prestanda, särskilt i miljöer med höga krav på temperaturkontroll.

 • Så här fungerar en avfuktare

  En avfuktare är en apparat som används för att minska luftfuktigheten i ett rum eller en byggnad. Dess funktion är att dra in fuktig luft, kondensera fukten till vatten och avlägsna den från luften för att skapa en mer balanserad fuktighet.

  En typisk avfuktare använder en fläkt för att dra in luft från omgivningen och leda den över kylda ytor eller kondensatorer. När den fuktiga luften kommer i kontakt med dessa kalla ytor kondenseras fukten och omvandlas till vattendroppar. Dessa samlas sedan upp i en behållare eller leds ut genom en avloppsslang.

  Den avfuktade luften, nu mindre fuktig, passerar sedan genom enheten och återvänder till rummet. Genom denna process minskar avfuktaren effektivt luftfuktigheten och skapar en mer bekväm och hälsosam inomhusmiljö.

  Avfuktare är särskilt användbara i fuktiga miljöer som källare eller badrum, men kan också vara till nytta i andra områden där överskottsfuktighet är ett problem.

   

Begär offert!

Vi återkopplar inom kort per telefon eller e-post.

Jag vill att ni ringer mig
Offertförfrågan gäller:
Jag godkänner er Integritetspolicy