Värderingar
Made in Sweden

Värderingar

Våra värdeord - Passion, Ansvar och Omtanke - utgör kärnan i allt vi gör och vägleder vår företagskultur och beslutstagande. 

VEAB HEAT TECH AB - Vi förbättrar, vi bryr oss, vi levererar

Våra fokusområden

Passion
PASSION

Passion är det som driver oss framåt som företag.
Vi vill göra en skillnad, skapa innovativa lösningar och kontinuerligt förbättra vår verksamhet.
Vår passion är det som inspirerar oss att ständigt sträva efter att överträffa förväntningar och att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder.

Ansvar
ANSVAR 

Ansvar är en grundläggande del av vår företagskultur.
Vi tar ansvar för våra handlingar och dess påverkan på miljön och på vårt samhälle.

Genom att vara en ansvarsfull arbetsgivare skapar vi en trygg och inkluderande arbetsmiljö för våra medarbetare, samt ansvaret gentemot våra kunder där vi alltid levererar produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Ansvar innebär också att vi aktivt engagerar oss i samhället genom att stödja näringsliv, lokala föreningar och olika hållbarhetsprojekt.

Omtanke
OMTANKE

Omtanke är kärnan i våra relationer.
Vi bryr oss om våra medarbetare, våra kunder och samhället som helhet och vi strävar efter att vara lyhörda och förstående gentemot våra kunders behov och önskemål.

Vi bryr oss om våra medarbetares välbefinnande och utveckling och arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsplats.

Vårt engagemang och omtanke sträcker sig över hela världen, då vi aktivt söker sätt att göra en positiv inverkan och stödja dem som behöver det mest.

Vår slogan

Heating & Cooling Solutions for Life"Heating & Cooling Solutions For Life" speglar vår engagemang för långsiktig hållbarhet.
Genom att erbjuda lösningar som är energieffektiva och miljövänliga strävar vi efter att skapa en positiv påverkan på planeten och för våra kunder över tid. Vi tror att livslånga lösningar inte bara ger pålitlig prestanda utan också bidrar till att bygga en mer hållbar framtid.

Denna slogan representerar också vårt åtagande att vara en pålitlig partner för våra kunder genom hela deras livsresa. Vi förstår att behoven och kraven kan förändras över tid, och vi är här för att stödja och anpassa våra lösningar för att möta dessa förändringar.

"Heating & Cooling Solutions For Life" är inte bara ord för oss; det är vår vision, vår passion och vår strävan att erbjuda dig inte bara produkter och tjänster, utan en livslång partner i skapandet av ett bekvämt och hållbart inomhusklimat.

Vår Medarbetarbok

 

Vår Medarbetarbok är en spegel av vår företagskultur och våra värderingar.

I denna bok har vi samlat berättelser och insikter från våra medarbetare som ger en inblick i vad som gör VEAB till en fantastisk arbetsplats.
På VEAB värdesätter vi öppenhet, samarbete och innovation. Vi tror på att varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång och vi uppmuntrar till personlig utveckling och ständig förbättring.

Våra värderingar är grunden för allt vi gör och de genomsyrar varje aspekt av vår verksamhet.
I Medarbetarboken berättar även några av våra kollegor om varför de trivs så bra hos oss:

ladda ner PDF »

FAQ

Läs de svaren på de vanligaste frågorna nedan.

 • Så här fungerar en kanalvärmare

  En kanalvärmare är en apparat som används för att värma upp luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att använda elektrisk energi för att generera värme i värmeelement placerade inuti kanalen eller röret.

  När ström appliceras på värmeelementen genererar de värme, vilket överförs till den omgivande luften eller vätskan som passerar genom kanalen. Denna process värmer upp luften eller vätskan när den rör sig genom systemet och resulterar i en ökad temperatur på den passerande massan.

  Kanalvärmare är vanligtvis en del av uppvärmnings- och ventilationssystem där de används för att värma upp luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att värma upp vätskor i industriella processer.

  Genom att effektivt omvandla elektrisk energi till värmeenergi bidrar kanalvärmare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet för olika system och processer.

 • Så här fungerar en kanalkylare

  En kanalkylare är en apparat som används för att kyla ner luft eller vätska som passerar genom ett kanalsystem. Denna enhet fungerar genom att dra in varm luft eller vätska och leda den över kylspolar eller genom en kylvätska.

  När den varma luften eller vätskan kommer i kontakt med de kalla ytor eller det kalla kylvattnet överförs värmen från den varma luften eller vätskan till kylmediet genom värmeöverföring. Detta resulterar i att den omgivande luften eller vätskan kyls ner och får en lägre temperatur.

  Kanalkylare är vanligtvis en del av uppvärmnings-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC-system) där de används för att kyla ned luften som cirkulerar genom ventilationskanaler. De kan också användas för att kyla ned processvätskor i industriella applikationer.

  Genom att effektivt avlägsna överskottsvärme bidrar kanalkylare till att skapa en bekväm och tempererad miljö samt säkerställa korrekt funktionalitet och prestanda för olika system och processer.

 • Så här fungerar en värmefläkt

  En värmefläkt är en apparat som använder elektrisk energi för att generera värme och distribuera den till det omgivande utrymmet. Funktionen är relativt enkel men effektiv. En elektrisk värmeelement omvandlar elektrisk energi till värme när ström passerar genom det.

  När värmeelementet aktiveras genererar det värme, vilket sprids i den omgivande luften. En fläkt inne i värmefläkten cirkulerar denna varma luft och blåser den ut i rummet. På så sätt fördelas värmen jämnt över det omgivande utrymmet och höjer temperaturen.

  Värmefläktar kan vara utrustade med olika inställningar för att justera temperaturen och fläkthastigheten, vilket ger användaren kontroll över uppvärmningsprocessen.

  Denna enkla men effektiva teknologi gör värmefläktar till en populär och praktisk lösning för snabb uppvärmning i olika miljöer, både hemma och på arbetsplatsen.

 • Så här fungerar en kylfläkt

  En kylfläkt är en apparat som används för att avleda överskottsvärme från en enhet eller ett system genom att använda luftström för att kyla ned komponenterna. Denna process är grundläggande men mycket effektiv. Fläkten drar in omgivande luft och cirkulerar den över ytan på den enhet som behöver kylas.

  När den varma luften kommer i kontakt med fläktens rörliga delar ökar lufttrycket och hastigheten. Detta resulterar i att luften effektivt kyls ned när den passerar över enhetens yta.

  Värmen från den kylade luften överförs sedan till omgivningen, vilket sänker temperaturen på enheten och förhindrar överhettning. Fläkthastigheten kan justeras för att möta specifika kylbehov eller för att minimera ljudnivån.

  Genom att effektivt cirkulera luft och avleda överskottsvärme hjälper kylfläktar till att bibehålla enheters stabilitet och prestanda, särskilt i miljöer med höga krav på temperaturkontroll.

 • Så här fungerar en avfuktare

  En avfuktare är en apparat som används för att minska luftfuktigheten i ett rum eller en byggnad. Dess funktion är att dra in fuktig luft, kondensera fukten till vatten och avlägsna den från luften för att skapa en mer balanserad fuktighet.

  En typisk avfuktare använder en fläkt för att dra in luft från omgivningen och leda den över kylda ytor eller kondensatorer. När den fuktiga luften kommer i kontakt med dessa kalla ytor kondenseras fukten och omvandlas till vattendroppar. Dessa samlas sedan upp i en behållare eller leds ut genom en avloppsslang.

  Den avfuktade luften, nu mindre fuktig, passerar sedan genom enheten och återvänder till rummet. Genom denna process minskar avfuktaren effektivt luftfuktigheten och skapar en mer bekväm och hälsosam inomhusmiljö.

  Avfuktare är särskilt användbara i fuktiga miljöer som källare eller badrum, men kan också vara till nytta i andra områden där överskottsfuktighet är ett problem.

   

Begär offert!

Vi återkopplar inom kort per telefon eller e-post.

Jag vill att ni ringer mig
Offertförfrågan gäller:
Jag godkänner er Integritetspolicy