takmonterade flaktar

Strax före semestern färdigställdes T-Emballages nya storlager i Vetlanda med en lageryta på ca 10,000 kvm. För uppvärmning av den drygt tio meter höga lokalen valdes VEABs takmonterade värmefläktar. Detta mycket tack vare möjligheten att styra dem via 0...10V:s styrsignal. NVS Installation AB svarade för installationerna som bland annat omfattade ett tjugotal CAW.

Energieffektiva
Fläkthastighet och vattenflöde styrs automatiskt i olika steg med bland annat en ”ekonomisparfunktion” där tillförseln av värmevatten stängs av samtidigt som fläkten blåser ner den varma luften som finns lagrad under taket. På grund av den höga takhöjden (10 m) är fläktarna utrustade med förlängningsstoser som ökar kastlängden och för ner den varma luften från taket. I samband med en besiktning gjordes en temperaturkontroll vid utetemperaturen -12°C. Resultatet visade att temperaturen i taket respektive i huvudhöjd skiljde sig endast 0,4°C!

T-Emballage är ett företag som inriktar sig på emballage och förpackningar åt industrin. I sitt breda sortiment finns även olika typer av byggmateriell såsom tätskikt och vindskydd till hustillverkare. Nybyggnationen av ett storlager ger T-Emballage möjlighet att effektivisera och förbättra sina lager- och logistiktjänster.

CAW takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, garage och butiker. Den låga bygghöjden gör att CAW även kan byggas in i undertak. Fläktarna är för 230V~ vilket gör installationen mycket enkel. Fläktarna har en låg ljudnivå och en säker drift.

Läs mer om CAW

bpvalhall

I Nordsjön utanför Stavanger, Norge, ligger BPs oljeplattform Valhall. VEAB har levererat ca 300 kanalvärmare till plattformarna.

Valhall består egentligen av fem olika plattformar med boende, borrning och produktion. Då en del av plattformarna nått sin livslängd på ca 30 år så har man under två års tid rustat upp Valhall med bland annat en ny boendeplattform samt flera nya produktionsplattformar.

Via vår kund SLP Engineering Ltd har VEAB levererat nästan 300 kanalvärmare till boende-plattformen. 190 av dessa är cirkulära elektriska kanalvärmare, CV-MTU, med inbyggd styrutrustning som sitter i de 180 boendehytterna. Resterande 93 är elektriska rektangulära kanalvärmare, VFLPG-MTEM, med inbyggd styrutrustning och i rostfritt utförande som värmer kontorslokaler och allmänna utrymmen.

SLP Engineering Ltd valde VEAB av två starka skäl:

  • vårt flexibla produktionsupplägg som möjliggör kundanpassningar utöver det vanliga.
  • tillgång till vårt omfattande tekniska kunnande och support i projektets alla faser.

citytunneln

Citytunneln är en elektrifierad järnvägsförbindelse med en sträcka på 6 km under centrala Malmö och 11 km ovan jord. Här ingår också en ny underjordisk station under Malmö Central och två helt nya stationer utmed linjen – Triangel och Hyllie.

Via vår kund Sydtotal har VEAB levererat flertalet CV-MTXL i olika storlekar. Sydtotal har bl.a. haft ansvaret för till- och frånluft samt kyla på de nybyggda stationerna i Malmö.

Citytunneln knyter ihop Malmö Central med det skånska järnvägsnätet och Öresundsbron för att öka kapaciteten för spårburen trafik. Redan 1990 började tankarna formas kring en citytunnel som skulle gå från Malmö Central över Öresundsbron till Köpehamn och Danmark. Citytunneln är en mångmiljard investering. Efter fem års arbete står den nu färdig december 2010.
VEABs cirkulära kanalvärmare CV-MTXL för 0...10V:s styrsignal har ett inbyggt larmrelä med potentialfri larmkontakt som bl.a. indikerar spänningsbortfall. CV uppfyller täthetsklass C enligt EN 1751. Täthetsklass C säkerställer att produkterna är utformade så att ventilationsluften når sin destination utan att "läcka" ut luft ur ventilationssystemet.

kristianstad arena

I mitten av oktober (2010) invigs Kristianstad Arena - en ny s.k. multiarena för bland annat sport, konserter och mässor. I januari 2011 går Handbolls VM av stapeln i Sverige och flera av slutspelsmatcherna, däribland en av semifinalerna, kommer att spelas i den nya arenan.

Skanska Inneklimat valde VEAB:s produkter för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Leveransen omfattar ett tjugotal kanalvärmare och kylare, både standardiserade CWK och kundanpassade WHS och WCS med tillbehör.

Den nya arenan är på 12 000m² fördelat på tre våningar. Tillsammans med den befintliga Idrottshallen, som ligger vägg-i-vägg, är hela komplexet 21 000m².
Den nya stora hallen i arenan har en publikkapacitet på mellan 4 500 och 5 000 personer. Komplexet inrymmer bland annat två restauranger med 420 platser, flera kiosker och mobila försäljningsställen samt sex loger.

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.