ISO 14001

EAB arbetar med att minska företagets miljöpåverkan och har därför infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet blev certifierat 2000. VEAB skall sträva efter att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan samt arbeta för att förebygga föroreningar och ständigt förbättra verksamhetens miljösituation.

Genom att:

  • Uppfylla tillämpbara miljölagar och övriga myndighetskrav avseende miljö.
  • Miljöledningssystemet skall utformas enligt ISO 14001 och omfatta samtliga anställda på företaget.
  • Ständiga förbättringar i miljöfrågor och förebyggande av föroreningar skall vara en naturlig del i vårt arbete.
  • Upprätthålla sådan kunskap hos våra anställda så att miljöaspekter vägs in i arbetsuppgifterna.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar för företaget, våra anställda och samhället.
  • Sparsamhet skall även känneteckna vår användning av energi och råvaror.
  • Miljöinformation till myndigheter, anställda och allmänheten skall vara öppen och saklig.
  • Stödja och deltaga i utvecklingen av kretsloppsprincipen.

 

ISO 14001:2020 Certifikat


Ladda ner PDF

  • Antal: {{ cart.count }}
  • Totalt: {{ cart.formattedTotal }}
Till kassan

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats så använder vi cookies.

Jag förstår