web21

Detta görs genom att lägenheterna under 24 dygn värms upp till ca +65°C med hjälp av VEABs elektriska värmare, typ Robust H. Den höga temperaturen gör att PCB resterna förgasas.

Farum Midtpunkt är ett bostadsområde ca 2 mil norr om Köpenhamn berömt för sina speciella terrasshus. Husen byggdes under åren 1970 - 1974 och man använde då fogmassor och golvmassor innehållande PCB. PCB (polyklorerade bifenyler) har senare visat sig vara skadligt för människa och miljö. I Danmark förbjöds därför redan 1977 byggmaterial innehållande PCB.

Under 2009 gjordes kontrollmätningar av husen i Farum Midtpunkt som visade förhöjda PCB-värden i 295 lägenheter orsakade av PCB-baserade fogmassor och golvmassor. Under januari 2012 började firman Enemærke & Petersen a/s saneringen av lägenheterna. Detta görs genom att lägenheterna under 24 dygn värms upp till ca +65°C med hjälp av VEABs elektriska värmare, typ Robust H. Den höga temperaturen gör att PCB resterna förgasas och parallellt med detta renas luften med speciella kolfilterfläktar. Luftens kvalitet avseende PPM-värdet följs samtidigt upp kontinuerligt för att säkerställa en bra boendekomfort.

Kvalitet och driftsäkerhet avgörande
Enemærke & Petersen a/s val av 120 stycken VEAB Robust H avgjordes av den höga kvalitet och driftsäkerhet som värmaren erbjuder. Eftersom processen inte får avbrytas måste värmarna klara av att hålla en konstant hög temperatur utan avbrott under lång tid. En annan orsak till valet var att Robust H värmarna snabbt kan tas i bruk och enkelt flyttas mellan lägenheterna efter behov.

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.