Nomor

Nomor är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll, de har valt att använda VEABs produkter i sitt arbete med skadedjursbekämpning av exempelvis vägglöss.

Robert Stierngranat, försäljningschef på Nomor, uttalar sig om varför de valt att arbeta med VEAB och varför värme är en effektiv metod vid skadedjursbekämpning:

”Vi hade en idé om vad vi ville göra men produkterna som vi efterfrågade fanns inte på marknaden. Därför kontaktade vi VEAB som tillsammans med oss utvecklade en bra lösning. Fläktarna (Robust H) är relativt lätta, portabla och driftssäkra. Då vi i de flesta fall befinner oss i känsliga miljöer eller i folks hem är det viktigt att utrustningen inte lämnar spår efter sig.”

Robust är vår serie av elektriska värmefläktar för tuffare miljöer som ställer höga krav på säkerhet som t.ex. i brandfarliga eller korrosiva miljöer. Robust H är specifikt avsedd för industriella applikationer och lokaler som behöver värmas till max 70°C. Fläktarna används här bl.a. för tork- och härdningsprocesser. Elvärmefläkten har ett hölje i rostfri plåt med galler och ben/stativ i rostfritt stål. Regleringen sker via den inbyggda termostaten och effektväljaren. Värmefläkten klarar av att hålla en konstant hög temperatur utan avbrott under lång tid. En annan fördel är att den kan snabbt tas i bruk och är enkel att förflytta vid behov. Ett populärt användningsområde för vår produkt är skadedjursbekämpning där vi märkt att försäljningen av Robust H har ökat.

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.