produktion

Produktionen hos VEAB omfattar ett flertal steg och nivåer. Konstruktionsavdelning, tillverkning, kvalitetskontroll och logistik med lagring och utlastning.

Konstruktion/utveckling
Denna avdelning svarar för utvecklingen av nya produkter i samarbete med företagets marknadsavdelning. Man förbättrar och vidareutvecklar också ständigt befintliga produkter. Avdelningen har en omfattande erfarenhet av att ta fram kundanpassade produkter och har ett nära samarbete med inköpsavdelningen. Man arbetar med ett stort antal underleverantörer och komponenttillverkare runt om i Europa.

Tillverkning
Denna kännetecknas av ett rationellt flöde, hög automationsgrad och välutbildad personal. Automatiska robotar hanterar plåtbearbetning och förser samtliga produktionsgrupper med bearbetade plåtdetaljer i olika material, från rostfritt till lackerat. Monteringen görs i arbetsgrupper med detaljkontroll och elsäkerhetstester. Vi har en stor erfarenhet av både serieproduktion och tillverkning av små kundanpassade volymer.

Logistik
Leveransavdelning, som betjänar kunder i ett fyrtiotal länder har stor erfarenhet av både land- och flygtransporter samt även hantering av specialpackat gods. Frekventa produkter lagerhålls för en hög servicegrad. Kundorderstyrda produkter eller anpassade produkter levereras med korta ledtider.

Kvalitet
VEAB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Våra produkter håller en hög och jämn kvalitet och baseras på material som säkerställer denna. Under tillverkningen detaljkontrolleras och elsäkerhetstestas samtliga produkter.

För dig som kund innebär det att du får produkter med en trygg och pålitlig funktion som du har glädje av i många år.

 

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.