showiso

icon pdf ISO 14001:2015 certifikat

VEAB arbetar med att minska företagets miljöpåverkan och har därför infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet blev certifierat 2000. VEAB skall sträva efter att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan samt arbeta för att förebygga föroreningar och ständigt förbättra verksamhetens miljösituation. Genom att:

  • Uppfylla tillämpbara miljölagar och övriga myndighetskrav avseende miljö.
  • Miljöledningssystemet skall utformas enligt ISO 14001 och omfatta samtliga anställda på företaget.
  • Ständiga förbättringar i miljöfrågor och förebyggande av föroreningar skall vara en naturlig del i vårt arbete.
  • Upprätthålla sådan kunskap hos våra anställda så att miljöaspekter vägs in i arbetsuppgifterna.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar för företaget, våra anställda och samhället.
  • Sparsamhet skall även känneteckna vår användning av energi och råvaror.
  • Miljöinformation till myndigheter, anställda och allmänheten skall vara öppen och saklig.
  • Stödja och deltaga i utvecklingen av kretsloppsprincipen.

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.